Over ons

Doel | Hoofdbestuur | Regio coördinaties

Doel van HSFNtop

Het doel van HSFN is het vergroten van de samenhang onder Hindoe studenten in Nederland, het vertegenwoordigen van de Hindoe studenten en het organiseren van amuserende en informerende activiteiten.

HSFN is sinds november 2001 actief. HSFN is gegroeid en blijft groeien. De vereniging staat continue voor uitdagingen en kansen. HSFN werkt naar haar doel toe aan de hand van de onderstaande subdoelstellingen:

Vertegenwoordiging
HSFN vertegenwoordigt haar leden op regionaal, nationaal en internationaal. De vereniging heeft contact met overlegorganen, landelijke studentenorganisaties en overkoepelende jongereninstanties. Op internationaal niveau streeft HSFN naar effectieve samenwerking met internationale Hindoe studentenorganisaties.

Identiteit en profilering
HSFN streeft naar het promoten van de Hindoe cultuur en identiteit. Dit wil HSFN naar voren brengen door middel van de activiteiten, nieuwsbrieven en de website. De vereniging heeft de afgelopen jaren een actievere houding aangenomen met betrekking tot studentenzaken en actuele maatschappelijke kwesties.

HSFN evenementen
De vele activiteiten van HSFN zijn een belangrijk middel om leden te informeren over de Hindoe cultuur en de vereniging. Tijdens de meeste activiteiten wordt er altijd gezocht naar Hindoe karakteristieken en een meerwaarde van de activiteit. HSFN organiseert onder andere workshops, lezingen, congressen, bedrijfsbezoeken en filmavonden. HSFN is ook medeorganisator van Hindoe Hangama, de Hindoe beurs op niveau.

Erkenning op onderwijsinstellingen
De erkenning op onderwijsinstellingen zorgt ervoor dat HSFN participeert op de universiteiten en hogescholen in Nederland. Dankzij de erkenning en registratie op instellingen zijn veel activiteiten mogelijk en is het mogelijk om studenten makkelijker te bereiken.

Hoofdbestuur HSFN 2013-2014top

Momenteel heeft de vereniging een interimbestuur dat sinds halverwege oktober 2013 zitting heeft. Gestreefd wordt om eind februari 2014 een nieuw bestuur te presenteren aan de leden van de vereniging. Het interimbestuur bestaat momenteel uit:

  • - Avinash Janki - interim voorzitter
  • - Shawita Parag - interim secretaris
  • - Angelo Soechit - interim penningmeester


Regio coördinaties van HSFNtop

HSFN is over heel Nederland goed vertegenwoordigd. De regiocoördinaties vertegenwoordigen HSFN in hun eigen regio, organiseren regionale activiteiten en ondersteunen de overige regio's met hun activiteiten. Onze studentenorganisatie bestaat momenteel uit de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

- Wil jij een actief lid worden van HSFN?
- Ben je enthousiast en heb je (interesse in) de Hindoeïstische gedachtegoed/filosofie en in bredere zin de Indiase, Surinaamse en Nederlandse cultuur?
- Wil je nationaal en internationaal meedraaien met enthousiaste medestudenten?
- In teamverband samenwerken en tegelijkertijd plezier hebben?
- Wil je iets extra's op je CV vermelden?

Neem dan contact op met ons! Stuur een e-mail naar info@hsfn.nl onder vermelding van 'Actief lid' en vermeld daarbij je naam, studierichting, woonplaats en telefoonnummer. Laat ons ook weten wat jouw motivatie is om een actief lid te worden!

HSFN Amsterdam
HSFN Den Haag
HSFN Rotterdam