Langstudeerdersboete rechtmatig, maar niet voor de huidige deeltijdstudent

Studentenorganisaties blijven politiek oproepen langstudeerdersboete geheel af te schaffen

UTRECHT, 11 juli 2012 – Voor de huidige en toekomstige voltijdstudenten blijft de langstudeerdersboete in stand, zo blijkt vandaag uit de uitspraak van de rechter. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) spreken zich hier teleurgesteld over uit. Wel zijn ze verheugd met het oordeel van de rechter dat de langstudeerdersboete onrechtmatig is voor een deel van de huidige deeltijdstudenten.


De rechter heeft vandaag geoordeeld dat de langstudeerdersboete rechtmatig is voor de huidige voltijdstudenten. “Dit betekent dat er momenteel meer dan 66.000 studenten worden geconfronteerd met een verandering van de regels tijdens het spel”, aldus Thijs van Reekum, voorzitter van het ISO. Het blijft namelijk wettelijk toegestaan om het collegegeld met € 3.063,- te verhogen voor voltijdstudenten die meer dan één jaar uitlopen op hun studie.

Daarentegen oordeelde de rechter dat de langstudeerdersboete wel onrechtmatig is voor de deeltijdstudenten die zich hebben ingeschreven voor februari 2011. Dit is een belangrijke overwinning voor de drie studentenorganisaties die tegen de boete naar de rechter zijn gestapt. Deze deeltijdstudenten worden nu terecht ontzien van de langstudeerdersboete en hoeven niet hun studie te beëindigen vanwege te hoog oplopende studiekosten. Voor alle deeltijdstudenten acht de rechter de gevaren reëel die zijn opgeworpen door de studentenorganisaties dat een leven lang leren voor deeltijdstudenten in gevaar komt.

De studentenorganisaties beraden zich nog op eventuele (juridische) vervolgstappen. “Gelukkig neemt het draagvlak voor de langstudeerdersboete in de politiek af”, aldus Kai Heijneman, voorzitter LSVb. “Steeds meer politieke partijen spreken zich uit tegen de langstudeerdersboete”. De drie studentenorganisaties roepen de politiek dan ook op om de langstudeerdersboete alsnog geheel terug te draaien. ”Ook gaan we streng toezien op de uitvoering van de langstudeerdersboete door de instellingen en trekken we direct aan de bel als het niet gaat zoals is voorgehouden door staatssecretaris Zijlstra”, zo stelt Jan Boers, voorzitter LKvV. De studentenorganisaties zullen tijdens de verkiezingscampagnes proberen de langstudeerdersboete alsnog van tafel te krijgen.

Reacties