Ganesha Chaturthi

Op 1 september was het Ganesha Chaturthi, de dag waarop wij Ganesha Bhagvaan vereren. Vereren wij dan een olifant? Wel nee! Wij vereren en concentreren op hetgeen Ganesha symboliseert. Ganesha staat namelijk voor wijsheid en de kracht om alle problemen uit ons leven te overwinnen. Hoe? Lees de volgende punten..

1. Het eerste wat we aan Ganesha zien is zijn slurf. Een olifant kan met zijn slurf zowel een boom als een naald optillen. Op eenzelfde wijze symboliseert de slurf van Ganesha dat een wijze persoon zowel immense kracht heeft als de kracht om het fijne te onderscheiden.
2. Het volgende wat we zien zijn de grote oren van Ganesha. Deze willen zeggen dat een wijze persoon alles hoort.
3.Ganesha heeft vier handen, en elke hand symboliseert een belangrijke betekenis.
In een hand wordt een lotus bloem vastgehouden, dat staat voor verlichting.
In een andere hand ligt een bijl, welke alle banden en gehechtheid doorsnijden. Wanneer verlichting komt worden alle daden uit het verleden (zowel 'goede' Karma als 'slechte' Karma) 'doorgehakt'.
In de derde hand houdt Ganesh laddoo's vast. Deze symboliseren de beloning voor een wijs/oprecht leven. Een interessant punt geopperd door de wijzen is dat Ganesh altijd getoond wordt met laddoo's, maar nooit etend ervan. Een wijze persoon raakt nooit gehecht aan de beloning van zijn daden.
De vierde hand geeft zijn zegen aan iedereen. Een wijs persoon vraagt altijd het beste voor iedereen.
4.Ganesha wordt altijd afgebeeld met maar 1 slagtand (en de andere gebroken). De enkele slagtand wil zeggen dat we de hele wereld als één moeten zien, en onszelf als een integraal deel van de wereld. Ook staat dit voor het behoud van het goede, en wegdoen van het slechte.
5.Ganesha zit met één voet op de grond, terwijl de andere rust op zijn knie. Hoewel een wijze persoon deel is van deze wereld, houdt hij zichzelf afzijdig van de wereld.
6.Ganesha wordt gezien zittend op een rat. De rat symboliseert onze zintuigen, welke nooit verzadigd raken. De rat blijft altijd knagen, net zoals onze zintuigen die altijd verlangen naar nieuwe dingen/gevoelens/ervaringen. Ganesha berijdt de rat om deze te controleren, zo zou ook een wijze persoon de zintuigen onder controle moeten krijgen.
7. Vaak wordt Ganesha getoond al zittend voor een schaal met zoete lekkernijen. In deze plaatjes zit de rat ook voor Ganesha, hem aankijkend. Ook bij een wijze persoon kunnen de beloningen voor zijn neus liggen, de zintuigen horen echter altijd onder controle te zijn.
8. Ganesha is de zoon van God Shiva and Godin Parvati, welke de God van het Universum en Moeder Aarde voorstellen. Deze symboliseren de geest en het lichaam van een wijze persoon.
9. Ganesha heeft het gezicht van een olifant, welke staat voor de waardigheid van een olifant. Zo zou ook een wijze persoon altijd waardig moeten leven.
10.Tot slot, zingen we "Om Ganeshaya Namah". Voor we met -wat dan ook- starten, zeggen we hiermee: 'Wat we ook doen, laat onze wijsheid prevaleren'.

Ganesha Bhagvaan staat dus symbool voor de wijsheid in ons leven. Ganesha, met alle eigenschappen van dien, bevindt zich in onszelf. Daarom concentreren wij ons op Ganesh, in de hoop deze eigenschappen in onszelf naar boven en tot uiting te brengen.

Reacties